Aktuelno

Novine u obračunu zarada od 1. januara 2020. godine

10.01.2020.

     Novine u obračunu zarada od 1. januara 2020. godine su sledeće:

1.      Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 25,5% (14% na teret zaposlenog i 11,5% na teret poslodavca.

2.      Visina minimalne zarade iznosi 172,54 dinara po radnom času (neto) i primenjuje počev od  1. januara 2020. god, za sve isplate zarada u 2020. godini, bez obzira na mesec za koji se zarada isplaćuje;

3.      Nova najniža mesečna osnovica za obračun socijalnih doprinosa iznosi 25.801,00 dinara, a najviša mesečna osnovica iznosi 368.590,00 dinara i primenjuju se za sve isplate počev od 1. januara 2020. godine nezavisno od toga za koji mesec se isplaćuje zarada;

4.      Počev od 1. januara 2020. god. primenjuje se novousklađeno poresko umanjenje od 16.300,00 dinara.