Podrška preduzetnicima

Na usluzi preduzetnicima

Radi ostvarivanja i zaštite svojih interesa i unapređenja ekonomskog položaja preduzetnika, kao i radi razmatranja i rešavanja pitanja od zajedničkog interesa, preduzetnici se organizuju u opšta udruženja preduzetnika (Zakon o privrednim komorama, Sl. glasnik RS broj 112/2015, član 36. stav 1.).
Stručna služba Opšteg udruženja preduzetnika Subotica, preduzetniku ili onome ko to želi da postane, pruža informacije o svim aktuelnim pitanjima vezanim za poslovanje. Svojim radom i delovanjem, Opšte udruženje preduzetnika Subotica pomaže unapređenju rada svojih članova, dajući im korisne savete i informacije u njihovom svakodnevnom poslovanju, zatim, nastupa organizovano na sajamskim manifestacijama, nudi edukacije prema zahtevima i potrebama preduzetnika, radi na očuvanju i oživljavanju starih zanata, pruža administrativnu i pravnu pomoć oko izrade raznih podnesaka (zahteva, molbi, žalbi, ugovora i dr.). Ovo je samo deo aktivnosti koje Opšte udruženje preduzetnika Subotica sprovodi i stavlja na raspolaganje preduzetnicima.

U svojoj dugoj istoriji (udruživanja, delovanja i rada), cilj Udruženja ostao je nepromenjen - zastupanje i zaštita zajedničkih interesa zanatlija odnosno preduzetnika. Pored toga, cilj je saradnja sa nadležnim organima i drugim organizacijama u uspostavljanju i izgradnji opšte povoljnog ambijenta za održivi ekonomski razvoj preduzetnika.

Prvobitno udruživanje subotičkih zanatlija počelo je u XVIII veku kada se 1763. godine zanatstvo pojavljuje organizovano u vidu cehova. Sada, kada je obeleženo 250 godina organizovanog zanatstva, osvrt na bogatu prošlost inspiriše nas i daje podsticaj da u budućnosti budemo još korisniji maloj privredi.