Podrška preduzetnicima

Žensko preduzetništvo

Definicija ženskog preduzetnika: ženski preduzetnik je žena koja inicira biznis, aktivno je
uključena u njegovo rukovođenje, vlasnik je najmanje 50% firme, koja je u poslovanju jednu godinu ili duže.

Jedan od mogućih pravaca razvoja, koji je tek u poslednjoj deceniji prošlog veka prepoznat kao važan i neiskorišćen izvor ekonomskog rasta je razvoj ženskog preduzetništva.
Ekonomske promene u prethodnom periodu stvorile su mogućnost da žene osnivaju samostalni biznis i upravljaju njime.

Bez obzira na inicijalne pokretače i motive, one žene koje se upuste u preduzetništvo su već na izvestan način posebne i različite. One jednostavno imaju hrabrost da nešto preduzmu.

Preduzetništvo je najefikasniji način za žene da postanu samostalne i svoje, da prave svoje izbore i da iz njih primarno izvlače dobit.

Misija je:
• kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta i okruženja za razvoj ženskog preduzetništva
• promovisanje rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za učestvovanje u privredi
• veće učešće žena u procesu ekonomskog odlučivanja
• unapređenje poslovanja preduzetničkih radnji u vlasništvu žena – samozapošljavanje.

Naši prioriteti su:
•stručno osposobljavanje i unapređenje znanja žena
•promovisanje povoljnog imidža žena u biznisu