Aktuelno

PREGLED NEOPOREZIVIH NAKNADA TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA

22.02.2019.

1) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 
  
- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9) 
68.488 din;
  
- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) 11.741 din;
  
- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski       klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) 9.784 din;
 
- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu  stanovništva - tačka 29) 5.253 din;
 
- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) 13.001 din.


2) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 
  
- neoporezivi iznos zarade 15.300 din.


3) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 
  
- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) 3.914 din;
  
- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) 2.349 din;
  
- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) 6.850 din;
  
- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana    njegove porodice - tačka 7) 39.137 din;
  
- poklon deci zaposlenih, starih do 15 god, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) 9.784 din;
  
- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) 19.567 din.


4) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 
  
- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 5.872 din.