Aktuelno

Prijava i odjava preduzetnika iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u agenciji za privredne registre za 2018. godinu

22.02.2019.

     Agencija za privredne registre (APR) obaveštava preduzetnike da se putem posebnog informacionog sistema prijave ili odjave iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja.

    Treba da se prijave preduzetnici koji su od 2018. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, a da se odjave preduzetnici koji su u toku 2018. godine prešli sa dvojnog na prosto knjigovodstvo.

   Prijava odnosno odjava može se izvršiti preko linka Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika (potrebno je prvo otvoriti korisnički nalog ako ga korisnik nema), a uputstvo možete pogledati ovde: Uputstvo za prijavu / odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika.

   Preduzetnici koji kontinuirano vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva ne treba da se prijavljuju u evidenciju svake godine.

   Preduzetnici koji prelaze na vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva od 1. januara 2019. godine se prijavljuju u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja krajem 2019. godine.

    U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre obaveštava sve preduzetnike, koji su u toku 2018. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, da mogu da se prijave u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja, dok preduzetnici koji su prestali da vode dvojno knjigovodstvo u 2018. godini mogu da se odjave iz ove evidencije.

Prijavu, odnosno odjavu preduzetnika potrebno je izvršiti elektronski, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, na linku Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika. Uputstvo za prijavu odnosno odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika možete pogledati na sledećem linku Korisničko uputstvo za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika.

Napominjemo da prijava u evidenciju obveznika na navedeni način nije moguća za preduzetnike koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr), već to mogu  učiniti preko i-mejl adrese: obveznicifi@apr.gov.rs.

Preduzetnici, koji su se jednom prijavili Agenciji da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, ostaju obveznici dostavljanja finansijskih izveštaja sve dok se ne odjave, odnosno ne prijavljuju se, ponovo, u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja, jer su već u evidenciji.

Skrećemo pažnju preduzetnicima koji, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017), od 01. januara 2019. godine menjaju način vođenja poslovnih knjiga, prelazeći sa prostog na dvojno knjigovodstvo, da nisu obveznici sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu, jer su do kraja 2018. godine vodili poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Ovi preduzetnici treba da se prijave u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja tek krajem 2019. godine.„

Izvor: Agencija za privredne registre