Tagság

Tagság

Skupština Opšteg udruženja preduzetnika Subotica donela je odluku o visini članarine u iznosu od 1500 dinara na godišnjem nivou.
Zanatstvo u Subotici ima dugu tradiciju i predstavlja značajnu privrednu oblast. Tradicija od 1763.godine stavlja Suboticu u red retkih sredina gde se zanatstvo pojavljuje organizovano već u XVIII veku. Danas se u preduzetničkom sektoru obavlja oko 180 različitih delatnosti, pružaju usluge i proizvodi značajni po obimu, asortimanu i kvalitetu koji su neophodni stanovništvu a u funkciji su i direktno potrebni privredi.
Opšte udruženje preduzetnika Subotica (u daljem tekstu OUPS) je poslovno-stručna organizacija preduzetnika koja svojim aktivnostima doprinosi razvoju male privrede i ostvarenju pozitivnog privrednog ambijenta i samim tim povećanju broja samoodrživih preduzetnika.
OUPS sprovodi veliki broj aktivnosti kako bi podstaklo ekspanziju preduzetništva kroz otvaranje novih radnji, pomoć već postojećim te zaštiti interesa preduzetnika u najširem smislu reči:

analiza stanja privrede i preduzetništva, problematike vezane za rad i na osnovu toga predlaganje izmene zakonskih i drugih propisa koji obezbeđuju sigurnije poslovanje, veću konkurentnost i povoljniji privredni ambijent;
stručna pomoć i uputstva prilikom pokretanja samostalnog posla, kao i u toku samog poslovanja;
informisanje preduzetnika o aktuelnim temama u oblasti zakonodavstva i o svim bitnim pitanjima vezanim za njihovo poslovanje (informacije ekonomske i pravne prirode);
organizovanje učešća na sajmovima, pružanje pomoći pri povezivanju preduzetnika;
edukacije prema zahtevima i potrebama preduzetnika za unapređenje preduzetničkih znanja, veština i sposobnosti;
iznalaženje mogućnosti za povoljno kreditiranje preduzetnika putem banaka i fondova u cilju oživljavanja privrednih aktivnosti;
rad na očuvanju i oživljavanju starih zanata;
izrada raznih podnesaka: zahteva, molbi, žalbi, ugovora i dr;
učvršćivanje saradnje sa opštim udruženjima preduzetnika iz regiona i sa Parlamentom preduzetnika čime se postiže vertikalna prohodnost ideja i zahteva...

Zašto?
Pomoć postoji samo je treba iskoristiti
Suočavanje sa uskim grlom i praktičnim pitanjima
Preduzetnik ima potrebu za informacijama a i kontakt sa kolegama
Sa preduzetnicima od osnivanja do penzije!